Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. Ben je écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee? Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ODC-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ODC is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten.

"Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching."

De ODC-meting:

  • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;

  • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;

  • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;

  • geeft zicht op onbewuste drijfveren;

  • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Odin company levert de ODC-meting zowel aan grote organisaties als aan het midden- en kleinbedrijf, én aan zelfstandige professionals. De ODC wordt ingezet als tool in competence managementcoaching en change management.